Naujienos    »    Naudinga    »    GSM kodai nepriklausomai nuo gamintojo ar modelio

GSM kodai nepriklausomai nuo gamintojo ar modelio Siųsti el.paštu

Kodai, vedami tam tikroms paslaugoms įjungti ar išjungti

[@] - Kvietimo/Atsiliepimo klavišas

Peradresavimas:

Skambučių peradresavimas:
##002# [@] - Deaktyvuoti visus peradresavimo būdus.
##004# [@] - Deaktyvuotivisus sutartinius peradresavimus.
**004* telefono_numeris# [@] - Aktyvuoti visus sutartinius peradresavimus.

Visų skambučių peradresavimas:
##21# [@] - Deaktyvuoti skambučių peradresavimą ir perjungti jį į kitą numerį.
#21# [@] - Deaktyvuoti skambučių peradresavimą į kitą numerį.
**21* telefono_numeris# [@] - Pasirinkti numerį ir aktyvuoti skambučių peradresavimą į kitą numerį.
*21# [@] - Aktyvuoti skambučių peradresavimą į kitą numerį.
*#21# [@] - Patikrinti skambučio peradresavimo į kitą numerį būklę.

Peradresavimas, kai į skambutį neatsakoma:
**61* telefono_numeris# [@] - Aktyvuoti skambučio peradresavimą į kitą numerį, kai abonentas neatsiliepia.
##61# [@] - Deaktyvuoti ir įjungti skambučių peradresavimą, jeigu abonentas neatsiliepia.
#61# [@] - Deaktyvuoti skambučių peradresavimą, jeigu abonentas neatsiliepia.
*61# [@] - Aktyvuoti skambučių peradresavimą, jeigu abonentas neatsiliepia.
*#61# [@] - Patikrinti skambučių peradresavimo, kai abonentas neatsiliepia, būklę.

Skambučių peradresavimas, kai abonentas yra už ryšio zonos:
**62* telefono_numeris# [@] - Aktyvuoti skambučių peradresavimą į kitą numerį, kai abonentas yra už ryšio zonos.
*62# [@] - Aktyvuoti skambučių peradresavimą, kai abonentas yra už ryšio zonos.
##62# [@] - Deaktyvuoti ir įjungti skambučių peradresavimą, kai abonentas yra už ryšio zonos.
#62# [@] - Deaktyvuoti skambučių peradresavimą, kai abonentas yra už ryšio zonos.
*#62# [@] - Patikrinti skambučių peradresavimo, kai abonentas yra už ryšio zonos, būklę.

Skambučių peradresavimas, kai telefonas užimtas:
**67* telefono_numeris# [@] - Aktyvuoti skambučių peradresavimą į kitą numerį, kai telefonas užimtas.
*67# [@] - Aktyvuoti automatinį skambučio peradresavimą, kai telefonas užimtas.
##67# [@] - Deaktyvuoti ir įjungti skambučių peradresavimą, kai telefonas užimtas.
#67# [@] - Deaktyvuoti skambučių peradresavimą, kai telefonas užimtas.
*#67# [@] - Patikrinti skambučių peradresavimo, kai telefonas užimtas, būklę.

Delsimo nustatymas prieš įjungiant peradresavimą: n - laiko tarpas iki automatinio peradresavimo įjungimo (nuo 5 iki 30 sek.).
**61 balso_pašto_numeris** n# [@] - Nustatyti delsimo laiką.
##61# [@] - Panaikinti šį nustatymą.

Skambučių draudimas:

Visų išeinančių skambučių draudimas:
**03*330* senas_slaptažodis* naujas_slaptažodis* naujas_slaptažodis# [@] - Pakeisti slaptažodį iškvietimui drausti.
**33* slaptažodis# [@] - Aktyvuoti visų išeinančių skambučių draudimą.
#33* slaptažodis# [@] - Dektyvuoti visų išeinančių skambučių draudimą.
*#33# [@] - Patikrinti visų išeinančių skambučių draudimo būklę.

Visų skambučių draudimas:
**330* slaptažodis# [@] - Aktyvuoti visų skambučių draudimą.
#330* slaptažodis# [@] - Deaktyvuoti visų skambučių draudimą.
*#330* slaptažodis# [@] - Patikrinti visų skambučių draudimo būklę.

Visų išeinančių tarptautinių skambučių draudimas:
**331* slaptažodis# [@] - Aktyvuoti visų išeinančių tarptautinių skambučių draudimą.
#331* slaptažodis# [@] - Deaktyvuoti visų išeinančių tarptautinių skambučių draudimą.
*#331# [@] - Patikrinti visų išeinančių tarptautinių skambučių draudimo būklę.

Visų išeinančių skambučių draudimas:
**333* slaptažodis# [@] - Aktyvuoti visų išeinančių skambučių draudimą.
#333* slaptažodis# [@] - Deaktyvuoti visų išeinančių skambučių draudimą.
*#333# [@] - Patikrinti visų išeinančių skambučių draudimo būklę.

Visų įeinančių skambučių draudimas:
**353* slaptažodis# [@] arba **35* slaptažodis# [@] - Aktyvuoti visų įeinančių skambučių draudimą.
#353* slaptažodis# [@] arba #35* slaptažodis# [@] - Deaktyvuoti visų įeinančių skambučių draudimą.
*#353# [@] arba *#35# [@] - Patikrinti visų įeinančių skambučių draudimo būklę.

Visų įeinančių skambučių draudimas, kai veikia tarptinklinis ryšys:
**351* slaptažodis# [@] - Aktyvuoti visų įeinančių skambučių draudimą, kai veikia tarptinklinis ryšys.
#351* slaptažodis# [@] - Deaktyvuoti visų įeinančių skambučių draudimą, kai veikia tarptinklinis ryšys.
*#351# [@] - Patikrinti visų įeinančių skambučių draudimo būklę, kai veikia tarptinklinis ryšys.

Duomenų peradresavimas:

Duomenų skambučio peradresavimas, kai neatsakoma:
**61* telefono_numeris*25# [@] - Aktyvuoti duomenų skambučio peradresavimą į kitą numerį, kai abonentas neatsiliepia.
##61#*25# [@] - Deaktyvuoti ir įjungti duomenų skambučių peradresavimą, jeigu abonentas neatsiliepia.
*#61#*25# [@] - Patikrinti duomenų skambučių peradresavimo, kai abonentas neatsiliepia, būklę.

Duomenų skambučio peradresavimas, kai neatsakoma tam tikrą laiko tarpą: n - laiko tarpas iki automatinio peradresavimo įjungimo (nuo 5 iki 30 sek.):
**61* telefono_numeris*25* n# [@] - Aktyvuoti duomenų skambučio peradresavimą į kitą numerį, kai abonentas neatsiliepia tam tikrą laiko tarpą.
##61#*25# [@] - Deaktyvuoti ir įjungti duomenų skambučių peradresavimą, jeigu abonentas neatsiliepia.
*#61#*25# [@] - Patikrinti duomenų skambučių peradresavimo, kai abonentas neatsiliepia, būklę.

Duomenų skambučių peradresavimas, kai abonentas yra už ryšio zonos:
**62* telefono_numeris*25# [@] - Aktyvuoti duomenų skambučių peradresavimą į kitą numerį, kai abonentas yra už ryšio zonos.
##62#*25[@] - Deaktyvuoti ir įjungti duomenų skambučių peradresavimą, kai abonentas yra už ryšio zonos.
*#62#*25[@] - Patikrinti duomenų skambučių peradresavimo, kai abonentas yra už ryšio zonos, būklę.

Duomenų skambučių peradresavimas, kai telefonas užimtas:
**67* telefono_numeris*25# [@] - Aktyvuoti duomenų skambučių peradresavimą į kitą numerį, kai telefonas užimtas.
##67#*25[@] - Deaktyvuoti ir įjungti duomenų skambučių peradresavimą, kai telefonas užimtas.
*#67#*25[@] - Patikrinti duomenų skambučių peradresavimo, kai telefonas užimtas, būklę.

Duomenų skambučių peradresavimas:
**21* telefono_numeris*25# [@] - Pasirinkti numerį ir aktyvuoti duomenų skambučių peradresavimą į kitą numerį.
##21#*25# [@] - Deaktyvuoti duomenų skambučių peradresavimą ir perjungti jį į kitą numerį.
*#21#*25# [@] - Patikrinti duomenų skambučio peradresavimo į kitą numerį būklę.

Faksimilių peradresavimas:

Faksimilių peradresavimas, kai neatsakoma:
**61* telefono_numeris*13# [@] - Aktyvuoti faksimilių peradresavimą į kitą numerį, kai abonentas neatsiliepia.
##61#*13# [@] - Deaktyvuoti ir įjungti faksimilių peradresavimą, jeigu abonentas neatsiliepia.
*#61#*13# [@] - Patikrinti faksimilių peradresavimo, kai abonentas neatsiliepia, būklę.

Faksimilių peradresavimas, kai neatsakoma tam tikrą laiko tarpą: n - laiko tarpas iki automatinio peradresavimo įjungimo (nuo 5 iki 30 sek.):
**61* telefono_numeris*13 *n# [@] - Aktyvuoti faksimilių peradresavimą į kitą numerį, kai abonentas neatsiliepia tam tikrą laiko tarpą.
##61#*13# [@] - Deaktyvuoti ir įjungti faksimilių peradresavimą, jeigu abonentas neatsiliepia.
*#61#*13# [@] - Patikrinti faksimilių peradresavimo, kai abonentas neatsiliepia, būklę.

Faksimilių peradresavimas, kai abonentas yra už ryšio zonos:
**62* telefono_numeris*13# [@] - Aktyvuoti faksimilių peradresavimą į kitą numerį, kai abonentas yra už ryšio zonos.
##62#*13[@] - Deaktyvuoti ir įjungti faksimilių peradresavimą, kai abonentas yra už ryšio zonos.
*#62#*13[@] - Patikrinti faksimilių peradresavimo, kai abonentas yra už ryšio zonos, būklę.

Faksimilių peradresavimas, kai telefonas užimtas:
**67* telefono_numeris*13# [@] - Aktyvuoti faksimilių peradresavimą į kitą numerį, kai telefonas užimtas.
##67#*13[@] - Deaktyvuoti ir įjungti faksimilių peradresavimą, kai telefonas užimtas.
*#67#*13[@] - Patikrinti faksimilių peradresavimo, kai telefonas užimtas, būklę.

Faksimilių peradresavimas:
**21* telefono_numeris*13# [@] - Pasirinkti numerį ir aktyvuoti faksimilių peradresavimą į kitą numerį.
##21#*13# [@] - Deaktyvuoti faksimilių peradresavimą ir perjungti jį į kitą numerį.
*#21#*13# [@] - Patikrinti faksimilių peradresavimo į kitą numerį būklę.

Kita...

*#06# - Patikrinti IMEI (International Mobile Equipment Identity) numerį.

PIN kodo patvirtinimas:
Visuose mobiliojo ryšio telefonuose, įjungus aparatą ir suvedus PIN kodą, vietoje [@], t.y. [OK] arba [YES] ar dar kokio kito mygtuko, pakanka paspausti [#] (groteles) ir kodas bus aktyvuotas.

PIN kodo keitimas ir išblokavimas
(gali neprireikti spausti [@], t.y. [OK], [YES] ir pan.):
**04* senas_PIN1* naujas_PIN1* naujas_PIN1# [@] - Pakeisti PIN 1.
**042* senas_PIN2* naujas_PIN2* naujas_PIN2# [@] - Pakeisti PIN 2.
**05* PUK* naujas_PIN1* naujas_PIN1# [@] - Išblokuoti PIN 1.
**052* PUK2* naujas_PIN2* naujas_PIN2# [@] - Išblokuoti PIN 2.

Skambučio laukimas:
*43# [@] - Aktyvuoti skambučio laukimą.
#43# [@] - Deaktyvuoti skambučio laukimą.
*#43# [@] - Patikrinti skambučio laukimo būklę.

Skambinimo linijos identifikacija (CLI) išeinantiems skambučiams (norint uždrausti savo numerio rodymą pašnekovo telefone; Lietuvoje kolkas neveikia):
*31# [@] - Aktyvuoti skambinimo linijos identifikaciją išeinantiems skambučiams.
#31# [@] - Deaktyvuoti skambinimo linijos identifikaciją išeinantiems skambučiams.
*#31# [@] - Patikrinti skambinimo linijos identifikacijos išeinantiems skambučiams būklę.

Skambinančiojo linijos identifikacija (CLI) įeinantiems skambučiams (norint uždrausti skambinančiojo numerio rodymą savo telefone; Lietuvoje kolkas neveikia):
*30# [@] - Aktyvuoti skambinimo linijos identifikaciją įeinantiems skambučiams.
#30# [@] - Deaktyvuoti skambinimo linijos identifikaciją įeinantiems skambučiams.
*#30# [@] - Patikrinti skambinimo linijos identifikacijos įeinantiems skambučiams būklę.

 

Norėdami duoti užimtumo signalą (UDUB) laukiančiam skambučiui arba atmesti sulaikytą skambutį, spauskite 0 [@].
Norėdami baigti esamą skambutį ir pereiti prie laukiančio arba sulaikyto skambučio, spauskite 1 [@].
Norėdami paleisti konkretų skambutį (kuris yra n), spauskite 1n [@].
Norėdami sulaikyti esamą skambutį ir priimti kitą laukiantį arba sulaikytą skambutį, spauskite 2 [@].
Norėdami aktyvuoti konkretų skambutį (kuris yra n) ir visus kitus skambučius sulaikyti, spauskite 2n [@].
Norėdami įtraukti laukiantį skambutį į esamą pokalbį, spauskite 3 [@].
Norėdami padaryti naują skambutį o esamus sulaikyti, rinkite: telefono numeris [@].
Norėdami iškart baigti visus skambučius, išskyrus laukiantį, spauskite [@].


erniz 2006-12-18

kokie yra sony ericsson k700i kodai ir kaip juos parasyti please parasykit

Jūsų komentaras